Elīna Novada – uzņēmēja un aktīvā dzīvesveida piekritēja