MyFitness

 

MĒRĶIS

Lielākais dzīves prieks ir spēja pārvarēt šķēršļus, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus gan emocionāli, gan  fiziski. Tāpēc aicinām Tevi izaicināt sevi – pārbaudi savu ķermeņa fizisko un emocionālo izturību 4km vai 8km distancē.

Mēs ticam, ka to var izdarīt ikviens no Jums!

ORGANIZATORI

Šķēršļu skrējiens, turpmāk tekstā MYFITNESS MADNESS RACE, organizē sporta klubs “MyFitness”.

 1. Distance
  • MYFITNESS MADNESS RACE notiks pļavas zālienā.
  • MYFITNESS MADNESS RACE pieejamas 2 dažādas distances:
 • 4km šķēršļu skrējiens;
 • 8km šķēršļu skrējiens (divi apļi).
 • Gan INDIVIDUĀLA dalība, gan KOMANDU DALĪBA.
  • Sacensību trases ir marķētas ar norādēm un brīdinājumu informācijām. Gandrīz pie katra šķēršļa atradīsies tiesnesis.
  • Komandu skrējienos trasē tiks ielaistas vienlaicīgi 4 komandas vienā starta piegājienā ar 5 minūšu intervālu starp katru startu.
  • 4km distancē individuālajā skrējienā tiks ielaisti 15 dalībnieki vienlaicīgi vienā starta piegājienā ar 5 minūšu intervālu starp katru startu.
  • 8km distancē individuālajā skrējienā tiks ielaisti 15 dalībnieki vienlaicīgi vienā starta piegājienā ar 5 minūšu intervālu starp katru startu.
 1. Dalībnieki un vecumu grupas
  • 4km distances individuālajā un komandu skrējienos drīkst piedalīties vecumā no 14 gadiem.
  • 8km distances individuālajā un komandu skrējienos drīkst piedalīties vecumā no 16 gadiem.
  • Dalībnieks vai viņa atbildīgā persona uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību konkrētās distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot dalībnieka numuru. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
  • Visa pasākuma laikā dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā palīdzība pēc nepieciešamības.
  • Distanču 4km un 8km MYFITNESS MADNESS RACE dalībnieki tiek iedalīti sekojošās vecuma grupās:

4km MYFITNESS MADNESS RACE

Sievietes:

14 – un vecāki g.v. (2005. – … dzimšanas gads).

Vīrieši:

14 – un vecāki g.v. (2005. – … dzimšanas gads).

8km MYFITNESS MADNESS RACE

Sievietes:

16 – un vecāk ( 2003. – … dzimšanas gads).

Vīrieši:

16 – un vecāk ( 2003. – … dzimšanas gads).

 • Dalībnieki, kas vēl nav sasnieguši pilngadību, dalības numuru var izņemt tikai vecāki vai aizbildņi.
 • Nepilgadīgā dalībnieka vecāks vai aizbildnis pie numura izņemšanas paraksta atļauju, ka ļauj nepilngadīgajai personai piedalīties sacensībās un uzņemas atbildību par nepilngadīgā spējām piedalīties šādā pasākumā.
 1. Sacensību laiks un vieta
  • Sacensības notiek 8.septembrī 2019.gadā Lucavsalā dienvidu daļā.
 2. Dalībnieku reģistrācija
  • Dalībnieku reģistrācija notiek internetā, sākot ar 2019.gada 18.februāri myfitness.lv sadaļā “Pasākumi”. Reģistrācija internetā tiks slēgta 7.septembrī plkst.23.59.
  • Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, sagatavota trase ar šķēršļiem, trases marķējums, tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, galvenās balvas un veicināšanas balvas (piemiņu medaļas visiem, kas finišējuši), pasākuma vieta, bezmaksas foto galerija, video apskats sacensību mājas lapā, distanču dalībniekiem sacensību rezultātu fiksēšana, ķermeņa iesildīšana trenera vadībā pirms starta, mantu glabātuvi, labierīcības, izklaides. MyFitness pastāvīgajiem biedriem augusta mēnesī tiks piedāvātas speciālas grupu nodarbības kā gatavošās nodarbības sacensībām.
  • Dalībnieki nedrīkst mainīt savu pieteikto distanci vai mainīt pieteikto dalībnieku pret citu dalībnieku.
  • Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību, kā arī netiek pārnesta uz citu “MyFitness” organizētu pasākumu.
  • Izņemot dalībnieka numuru, dalībnieks ar parakstu pie numura saņemšanas apliecina, ka:
 • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
 • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
 • dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs sacensību distances veikšanai;
 • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību Nolikumam un apņemas to ievērot;
 • par dalībnieku, kas nav pilngadīgs un startē 4km MYFITNESS MADNESS RACE vai 8km MYFITNESS MADNESS RACE atbildību uzņemas vecāki, vai to likumīgie aizbildņi.;
 • Ar parakstu pie numura saņemšanas, dalībnieks apstiprina un piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus un ir pilnībā ar to informēts, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.
  • Dalībnieks ar parakstu apliecina, ka:
 • mans veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša izvēlētajai distances sekmīgai veikšanai;
 • esmu iepazinies ar pasākuma nolikumu;
 • pirms pasākuma iepazīšos atkārtoti ar nolikumu;
 • apņemos ievērot visu nolikumā rakstīto;
 • apzinos, ka SIA “MyFitness” kā pasākuma organizētājs nenes atbildību par manām kā dalībnieka iespējamām traumām vai veselības traucējumiem, veicot pasākuma distances;
 • esmu informēts par dalības maksa kārtību un tās noteikumiem;
 • visa mana sniegtā informācija ir patiesa;
 • piekrītu nodot savus personas datus apstrādei SIA “MyFitness” pasākuma organizēšanas, nodrošināšanas un uzturēšanas vajadzībām;
 • piekrītu, ka SIA “MyFitness” pēc pasākuma publicē manis sasniegtos rezultātus pasākuma mājas lapā;
 • ar savu reģistrāciju esmu piekritis saņemt savā norādītājā e-pastā un uz savu norādīto tālruņa numuru ar “MYFITNESS MADNESS RACE” saistīto dokumentāciju un informāciju.
 1. Dalības maksa individuālajiem skrējējiem:

4km MYFITNESS MADNESS RACE MyFitness biedriem (Biedra cena ir spēkā tikai un vienīgi, ja ir spēkā esošs biedra līgums (fiziski parakstīts līgums klubā)):

 • No 3.jūnija līdz 19.augustam EUR 16.00
 • No 19.augusta līdz 7.septembrim  EUR 20.00

8km MYFITNESS MADNESS RACE MyFitness biedriem (Biedra cena ir spēkā tikai un vienīgi, ja ir spēkā esošs biedra līgums (fiziski parakstīts līgums klubā)):

 • No 3.jūnija līdz 19.augustam EUR 18.00
 • No 19.augusta līdz 7.septembrim  EUR 22.00

4km MYFITNESS MADNESS RACE Pārējiem:

 • No 3.jūnija līdz 19.augustam EUR 18.00
 • No 19.augusta līdz 7.septembrim  EUR 22.00

8km MYFITNESS MADNESS RACE Pārējiem:

 • No 3.jūnija līdz 19.augustam EUR 20.00
 • No 19.augusta līdz 7.septembrim  EUR 24.00
 1. Dalības maksa komandu skrējieniem (komandā 4 dalībnieki, neatkarīgi no tā vai ir vai nav MyFitness biedri):
  • Komandas dalībnieks, katrs pats sevi reģistrē individuāli, bet reģistrējoties papildlogā ir jāievada precīzs komandas nosaukums, kuru dalībnieks pārstāvēs.
  • Komandā jābūt 4 dalībniekiem.
  • Dalības maksa jāapmaksā uzreiz reģistrēšanās brīdī “MyFitness” mājaslapā.
  • Pēc reģistrēšanās dalībnieks saņems reģistrēšanās apliecinošu dokumentu uz norādīto e-pastu.
 2. Numuru izsniegšana
  • Čips tiks izsniegts sacensību dienā reģistrēšanās teltī (Lūdzam paņemt līdz personu apliecinošu dokumentu).
  • Divas dienas pirms sacensībām, dalībnieks saņems e-pastu ar savu starta laiku.
  • Čips sacensību dalībniekam tiek nodots lietošanā.
  • Numurā tiks aktivizēts vienreizlietojamais čips.
  • Katrs laika kontroles čips ir unikāls un derīgs tikai tam dalībniekam, kuram tas izsniegts. To nekādā veidā nedrīkst mainīt, nodot citai personai vai pārdot.
  • Numurs ar laika kontroles čipu ir jāpiestiprina priekšā krūškurvim.
  • Čipam jābūt stingri piestiprinātam, tas nedrīkst brīvi karāties.
  • Distances laikā jāievēro sacensību rīkotāju norādītais maršruts un distances koridors.
 3. Sacensību norise
  • Dalībniekiem katrā distancē tiek doti vairāki starti, atbilstoši pēc izsniegtajiemm numuriem. Uzvar dalībnieks, kurš ātrāk ir veicis distanci kopvērtejumā.
  • Sacensības notiek marķētās trasēs ar MyFitness norobežoto lenti, nožogojumu un tiesneši atstarojošās vestes, kas norādīs pareizo virzienu vajadzības gadījumā.
  • Trasē darbosies ūdens pasniegšanas vieta (4km trasē viena ūdens vieta, bet 8km trasē divas ūdens pasniegšanas vietas).
  • Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.
  • Dalībniekiem skrējiena laikā jāseko līdz savam čipam (skrējēja numuram), lai tas nenokrīt. Ja tas skrējiena laikā pazūd, tad dalībnieks tiek diskvalificēts.
  • Par komandas finiša laiku tiks uzskatīts komandas dalībnieku laika kopvērtējums.
  • Šķēršļu skrējiena karte tiks publicēta nedēļu pirms pasākuma.
  • 4km distancē būs jāpārvar vidēji 35 šķēršļi.
  • 8km distancē šķēršļu skaits dubultojas.
 4. Apbalvošana
  • Ar sacensību organizētāju un atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji 4KM distances MYFITNESS MADNESS RACE, 8KM distances MYFITNESS MADNESS RACE kopērtējumā vīriešu un sieviešu konkurencē atbilstošās vecumu grupās.
  • Ar sacensību organizētāju un atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji komandu 4KM distance MYFITNESS MADNESS RACE, komandu 8KM distances MYFITNESS MADNESS RACE kopērtējumā.
  • Balvas no MyFitness:
 • vietu ieguvējiem bezmaksas pusgada abonaments MyFitness sporta klubā un MyFitness produkti. Kā arī atbalstītāju balvas;
 • vietu ieguvējiem bezmaksas trīs mēnešu abonaments Myfitness sporta klubā un MyFitness produkti. Kā arī atbalstītāju produkti;
 • vietu ieguvējiem 50 eiro MyFitness dāvanu kartes.
 1. Diskvalifikācija un soda laiks:
  • Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību;
  • Ja dalībnieks skrējiena laikā skriešanai izmanto naglenes, futbola   bučus vai apavus ar jebkādiem citiem asumiem;
  • Par trases neveikšanu pilnā garumā vai neiekļaušanos sacensību kontrollaikā (90 minūtes.)
  • Ja tiek izlaists trases posms – pārkāpjot pāri lentām un pārskrienot uz blakus ejošo trases posmu.
  • Lai izvairītos no šādiem sodiem, vēlams skrējiena laikā sekot līdzi tiesnešu norādījumiem un bultām, kuras norāda virzienus.
  • Soda laiks – tiek piemērots, ja netiek pārvarēts kāds no šķēršļiem.
  • Soda laiks tiks summēts klāt pie gala iegūtā rezultāta.
  • Soda ir 5 soda minūtes par katru nepārvarētu šķērsli.
 2. Serviss:
  • Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošinās mantu glabātuvi un medicīnisko personālu, kurš sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
  • Mantu glabātuve būs pieejama tikai dalībniekiem, uzrādot sacensību numuru.
  • Organizatori neuzņemas atbildību par atstāto mantu saturu.
 3. Citi:
  • Ņemiet vērā, ka jūsu ekipējums (apģērbs, apavi) var tikt bojāts sacensību laikā.
  • Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.
  • Saglabājiet toleranci sacensību laikā. Palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņš nevar veikt šķērsli. Pēc tam cits dalībnieks palīdzēs Jums un neradīsies nekādi sastrēgumi pie sķēršļiem.
  • Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta grupās.
  • Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, pasākuma personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma teritorijas.
  • Aicinām visus būt prātīgiem un sagatavoties šim skrējienam. Trase ir pietiekami sarežģīta un vēl grūtāku to var padarīt laikapstākļi. Organizatori iesaka sekot līdzi laika apstākļiem un atbilstoši tiem apģērbties.
 4. Pretenzijas
  • Vienas stundu laikā pēc finišēšanas distancē, tiek pieņemta dalībnieka pretenzija. Pretenzija jāpiesaka reģistrēšanās teltī pie galvenā tiesneša. Galvenais tiesnesis pretenzijas izskata nekavējoties.

Ja vēlies kaut ko jautāt/ precizēt, tad raksti uz events@myfitness.lv

 

 

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?