MyFitness

SIA My Fitness (turpmāk tekstā MyFitness vai mēs) augstu vērtējam savu klientu (turpmāk tekstā Tavu) privātumu.

Šajā paziņojumā par privātumu skaidrosim, kā mēs uzkrājam un izmantojam Tavus personas datus un ko mēs darām, lai nodrošinātu Tavu personas datu aizsardzību. Šī paziņojuma par privātumu mērķis ir palīdzēt Tev izprast, kāpēc un kā mēs apstrādājam Tavus personas datus un kādas ir Tavas tiesības saistībā ar Taviem personas datiem.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz Tevi, ja esi mūsu līgumiskais biedrs, izmanto mūsu pakalpojumus bez konkrēta līguma, piemēram, vienreizējo biļeti, draugu biļeti vai dāvanu karti, izmēģinājuma treniņa gadījumā, vai, pamatojoties uz citas personas (piemiemēram, darba devēja) noslēgtu līgumu, abonē mūsu jaunumus vai esi izteicis vēlmi saņemt mūsu piedāvājumus, kā arī tad, ja vienkārši meklē ar mums saistītu informāciju interneta vidē.

 

1. Par personas datu apstrādi atbildīgais izpildītājs

SIA My Fitness
Matīsa iela 25, LV-1001, Rīga
E-pasts: datuaizsardziba@myfitness.lv

 

2. Kāda veida personas datus mēs apstrādājam?

 • Personiskus datus – vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datus, fotogrāfijas
 • Kontaktinformāciju – tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi, saziņas valodu
 • Drošības kameras ierakstus – drošības kameru ierakstus, kas tiek veikti sporta kluba apmeklētāju un īpašuma aizsardzībai
 • Ienakošo un izejošo telefona sarunu audioierakstus – balss ierakstus, kas iegūti no telefona sarunu audioierakstiem ar klientiem un potenciālajiem klientiem
 • Ienākošo un izejošo e-pasta saraksti – saraksti ar klientiem un potenciālajiem klientiem
 • Pakalpojuma datus – tie ir dati, kas atspoguļo Tavu rīcību attiecībā pret mūsu pakalpojumu izmantošanu, piemēram, par Taviem MyFitness iegādātajiem pakalpojumiem un produktiem, dati par iespējamiem pārkāpumiem un par ar Tevi noslēgto līgumu
 • Fiziskās sagatavotības analīzes dati – runa ir par dažāda veida personas datiem, ko drīkst apstrādāt tikai ar Tavu piekrišanu. Ja esi mums sniedzis attiecīgu piekrišanu, tad saglabāsim šos datus Tavā klienta kontā un, ja sniegsi atsevišķu piekrišanu, ar šiem datiem būs tiesīgs iepazīties arī Tavs personīgais treneris.

 

3. Kādam mērķim un uz kādu tiesību pamata mēs apstrādājam Tavus personas datus?

Personas datu apstrāde notiek dažādiem mērķiem, un katrai datu apstrādei ikviena mērķa labā jānorit, ievērojot tiesiskumu. My Fitness Tavu personas datu apstrādē balstās uz zemāk minētajām tiesībām:

Līguma izpildīšanai nepieciešamā datu apstrāde

Pamatojoties uz šīm tiesībām, veicam Tavu datu apstrādi tad, ja tas ir nepieciešams ar Tevi noslēgtā līguma izpildei vai iepriekšējiem procesiem, kas nepieciešami tā noslēgšanai, pamatojoties uz Tavu pieprasījumu. Zemāk minētos datus izmantojam minētajiem mērķiem tādēļ, lai padarītu iespējamu un garantētu ar Tevi noslēgtajā līgumā iekļauto pakalpojumu izpildi.

Apstrādes mērķis Personas datu kategorijas
Saziņa pirms līguma noslēgšanas (izvaicāšana par pakalpojumiem un atbilžu sniegšana) Personiskie dati, kontaktinformācija
Rēķini (rēķinu sastādīšana, izsniegšana un maksājumu iekasēšana) Personiskie dati, kontaktinformācija
Saziņas uzturēšana ar klientiem, attiecību attīstīšana (ar līguma slēgšanu un līguma izpildi saistītas informācijas iesniegšana) Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
Ar pakalpojumu izmantošanu saistītu izmaksu aprēķināšana un pārvaldīšana Personiskie dati, pakalpojuma dati
Tādu apstākļu un notikumu pārvaldīšana, kas ietekmē klienta lēmumu par pakalpojuma izvēli (informēšana, sūdzību izskatīšana) Personiskie dati, kontaktinformācija
Klienta identificēšana Personiskie dati (t.sk. fotogrāfijas)
 • Datu apstrāde, kas nepieciešama likumā noteikto My Fitness pienākumu izpildei

Minētajos gadījumos mums jāapstrādā Tavi personas dati, jo to paredz likums. Ja datu apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar likumu, tad nedz My Fitness, nedz Tu šo datu apstrādi ietekmēt nevari. Pamatojoties uz tiesiskumu, veicam datu apstrādi šādiem mērķiem:

 Apstrādes mērķis Personas datu kategorijas
Grāmatvedība (t.sk. grāmatvedības pirmdokumentu saglabāšana) Personiskie dati, kontaktinformācija
Datu valsts inspekcijas un datu subjekta informēšana par pārkāpumiem, kas saistīti ar personas datiem Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
Atbildot uz valsts pārvaldes institūciju un valsts iestāžu informācijas pieprasījumiem Personiskie dati, kontaktinformācija

 

Datu apstrāde, pamatojoties uz My Fitness likumīgajām interesēm

Likumīga interese nozīmē to, ka mums nav jāapstrādā Tavi dati tieši līguma aizpildīšanas brīdī un mums nav arī likumīga pienākuma veikt šādu datu apstrādi, tomēr mums ir nepieciešams veikt datu apstrādi. Tas vajadzīgs tādēļ, lai attīstītu mūsu pakalpojumus un produktus, padarot tos Tev piemērotākus; aizsargātu savu īpašumu, savus klientus un darbiniekus, izmantojot drošības kameras; pieņemtu ar uzņēmējdarbību saistītus lēmumus, apkopojot statistiku. Tā kā datu apstrāde, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, netiek veikta pamatojoties nedz uz likumu, nedz vaicājot Tavu piekrišanu, Tev ir tiesības lūgt mums paskaidrojumus un iesniegt pretenzijas, ja konstatē, ka Tavu datu apstrāde zemāk minētajiem mērķiem pārkāpj Tavas tiesības.

 Apstrādes mērķis Personas datu kategorijas
My Fitness pakalpojumu attīstīšana Personiskie dati, kontaktinformācija
My Fitness grupas iekšējā datu apmaiņa Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
Mārketinga profila veidošana (skaidrojumu skat. zem tabulas) Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
My Fitness īpašuma, darbinieku un klientu un datu aizsardzība – drošības kameru izmantošana sporta klubos (precīzākas drošības kameru izmantošanas vietas skat. 8. punktā) Drošības kameras ieraksti
Mārketinga pasākumi Personiskie dati, kontaktinformācija
Saziņas uzturēšana ar klientiem, attiecību attīstīšana (atbildēšana uz pieprasījumiem, vispārīgā klientu apkalpošana, informācijas apmaiņa) Personiskie dati, kontaktinformācija, pakalpojuma dati
Vispārīgā pakalpojumu statistika  Personiskie dati, dati par pakalpojumu

Pierādījumu nodrošināšana pret prasījumiem par pakalpojuma neatbilstību un/vai līgumsaistību izpildi, ka arī pierādījumu nodrošināšana pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta;

klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole un uzlabošana

Balss ieraksti, kas iegūti no ienākošo un izejošo telefona sarunu audioierakstiem;

ienākošā un izejošā e-pasta sarakste ar klientiem un potenciālajiem klientiem


Mārketinga profila veidošana

Mārketinga nolūkos mēs apstrādājam Tavus datus, izmantojot dažādas datu apstrādes tehnoloģijas, kas mums ļauj, izmantojot vai nu matemātisku analīzi, statistiku, vai citas metodes, izveidot mārketinga profilus, izskaidrot sakritības un veikt mārketinga prognozes. Tas savukārt dod mums iespēju novērtēt un paredzēt klientu vēlmes attiecībā uz mūsu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem un attīstīt pakalpojumus atbilstoši šīm prognozēm. Tas mums ļauj izveidot tieši Tev personalizētus piedāvājumus un padarīt pakalpojumus klientam draudzīgākus.

Papildus augstāk minētajiem mērķiem, pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs varam apstrādāt datus arī citiem mērķiem, taču tas vienmēr notiek saskaņā ar mūsu pamatdarbību un nepieciešamību to attīstīt.

Datu apstrāde, pamatojoties uz piekrišanu

Lai spētu izveidot tieši Tavām vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un nodrošinātu personīgu apkalpošanu, dažos gadījumos Tavu datu apstrādei ir nepieciešama arī Tava piekrišana. Ja Tu dosi mums savu piekrišanu, mēs nodrošināsim Tevi ar My Fitness jaunumiem, kā arī informēsim Tevi par mūsu sadarbības partneru piedāvājumiem. Mūsu sadarbības partneru lokā ietilpst, piemēram: sporta, veselības, kultūras, skaistuma, ēdināšanas, transporta un izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji. Šis saraksts ir ilustrējošs un reizēm mūsu partneri mainās, taču tas vienmēr ir saistīts ar kopīgu mērķi veicināt veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

Tu vienmēr vari atsaukt mums doto piekrišanu (katru atsevišķi vai visas uzreiz), uzklikšķinot uz attiecīgā lodziņa tiešsaistes pašapkalpošanās vidē vai, gadījumā ja Tu neesi My Fitness kluba biedrs un Tev nav iespējas izmantot pašapkalpošanās vidi, nosūtot mums attiecīgu paziņojumu uz šo e-pastu: datuaizsardziba@myfitness.lv. Gadījumā, ja Tu atsauc savu piekrišanu, mēs vairs neapstrādājam Tavus datus mērķim, kam Tu biji piekritis. Attiecībā uz fiziskās sagatavotības datu analīzi tas nozīmē, ka dati 7 dienu laikā tiks dzēsti no My Fitness lietotāja konta un My Fitness sistēmas un tos vairs nebūs iespējams atjaunot.

Apstrādes mērķis Personas datu kategorijas
Fiziskās sagatavotības datu saglabāšana Tavā My Fitness lietotāja kontā Ķermeņa analīzes dati
Ķermeņa analīzes datu nodošana tikai Tevis izvēlētajam personīgajam trenerim Ķermeņa analīzes dati
Tiešais mārketings (e-vēstules, SMS) Personīgie dati, kontaktdati

 

4. Kas vēl kopā ar mums apstrādā Tavus datus?

My Fitness Taviem personas datiem pieeja ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem šie dati ir nepieciešami uzdevumu izpildei (piem, pamatojoties uz need-to-know jeb „mums-tas-jāzina“). Ārpus My Fitness pieeja Taviem datiem ir ļoti ierobežota zemāk aprakstītajos gadījumos,, kā arī gadījumos, ja šo personas datu apstrāde ir nepieciešama:

 • Citiem My Fitness koncernam piederošiem uzņēmumiem: dalāmies Tavos personas datos ar citiem koncerna uzņēmumiem (tikai tiem, kas atrodas Eiropas Savienībā), ja tas nepieciešams vadības lēmumu pieņemšanai un koncerna uzņēmējdarbības attīstībai un kopīgo datu sistēmu izmantošanai.
 • Personām, kas piedāvā mums pakalpojumus: Tavi dati ir pieejami personām, kas piedāvā mums pakalpojumus (saraksts nav izsmeļošs un laiku pa laikam mēs pasūtām pakalpojumus jaunās sfērās): ekonomiskās programmatūras, IT un telekomunikāciju pārvaldības un tehniskās apkopes, e-pasta servera uzturēšanas, tīmekļa pārvaldības, audita, juridisko, datu analīzes programmatūras izstrādāšanas, My Fitness mobilās programmas attīstīšanas, inkasso u.c. pakalpojumu sniedzējiem.
 • Valsts pārvaldes ienstitūcijām un valsts iestādēm (piemēram, policijai, tiesai, avārijas dienestam, Datu valsts inspekcijai): sniegsim Tavus datus tikai tādā gadījumā, ja to paredzēs likums.

Gadījumā, ja dalīsimies Tavos datos ar iepriekš minētajām personām, mēs aizsargāsim Tavus datus ar starp mums un šīm personām noslēgto datu apstrādes un aizsardzības līgumu palīdzību (tas neattiecas uz valsts pārvaldes institūcijām un valsts iestādēm).

Mēs nesaglabājam un nenododam Tavus personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas vai valstīm, kurās nav pieņemts lēmums par aizsardzības atbilstību saskaņā ar Direktīvas 95/46 / EK 25. panta 6. punktu vai tās pilnvarām saskaņā ar Vispārējās regulas (ES) 2016/679 45. panta 1. punktu par personas datu aizsardzību.

 

5. Cik ilgi mēs glabājam Tavus personas datus?

Mēs glabāsim Tavus personas datus tik ilgi, kamēr mums tas būs jādara saskaņā ar likumu vai arī kamēr tas būs nepieciešams, lai izpildītu šajā paziņojumā par privātumu norādītos mērķus. Zemāk ir daži datu glabāšanas termiņu piemēri:

Uzglabāšanas termiņš Piemēri
1 mēnesis (pēc ieraksta veikšanas) Drošības kameru ieraksti
6 mēneši Dati par personām, kas ir vaicājušas par piedāvājumiem vai veikušas citus pieprasījumus, bet ar kurām nav noslēgti klientu līgumi
10 gadi (pēc līguma beigšanās, izpildes) Dati par klientu līgumiem un pakalpojumiem, kas palīdz mūs un Tevi aizsargāt iespējamu domstarpību gadījumā vai iesniedzot prasību tieisko interešu aizsardzībai
10 gadi (pēc līguma beigšanās, izpildes) Grāmatvedības pirmdokumenti (piem., klienta biedra līgums un rēķini)
Līdz piekrišanas atsaukšanai Runa ir par datiem, kuru apstrādei esi sniedzis savu piekrišanu, piem., fiziskās sagatavotības analīzes datiem
10 gadi (pēc audioieraksta vai e-pasta sarakstes pabeigšanas dienas)

Balss ieraksti, kas iegūti no ienākošo un izejošo telefona sarunu audioierakstiem;

ienākošā un izejošā e-pasta sarakste ar klientiem un potenciālajiem klientiem

Lai saņemtu plašāku informāciju par personas datu glabāšanas laiku, vari sazināties ar šī paziņojuma par privātumu 1. punktā minēto kontaktpersonu, iesniedzot atbilstošu pieprasījumu.

 

6. Tavu personas datu drošība

My Fitness ir apstiprinājis nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Tavu personisko informāciju. Daži mūsu izmantoto pasākumu piemēri:

Fiziskie pasākumi – personiskos datus saturoši dokumenti papīra formātā tiek turēti slēgtās telpās un skapīšos, kas ir pieejami tikai konkrētiem darbiniekiem viņu pienākumu veikšanai; datu apstrādes iekārtas un IT sistēmas ir pienācīgi aizsargātas no uguns, pārkaršanas, ūdens, strāvas svārstībām un padeves pārtraukumiem.

Tehniskie pasākumi – videonovērošana; visi darba datori, darbiniekam aizejot, tiek aizsargāti ar paroli uz ekrānsaudzētāja; tiek nodrošināts, ka IT sistēma neļauj veikt jaunus mēģinājumus ievadīt un bloķēt lietotāja ID, ja neveiksmīgo ievadīšanas mēģinājumu skaits pārsniedz noteiktu robežu; tiek nodrošināts, ka īpaši apdraudētās sistēmas (piemēram, klēpjdatori, viedtālruņi) ir pietiekami aizsargāti (piemēram, izmantojot šifrēšanu vai citus līdzekļus).

Organizatoriskie pasākumi – visiem IT sistēmu lietotājiem ir noteiktas lomas un profili; tiek nodrošināts, ka piekļuves tiesības tiek slēgtas brīdī, kad darbinieks dodas prom no My Fitness; tiek nodrošināts, ka publiski pieejamās telpās nav iespējams iekļūt bez pilnvaras, kas tiek izmantota personīgo datu apstrādei.

Ja mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus, kas apstrādā Jūsu personas datus, mēs ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem noslēdzam datu apstrādes un aizsardzības līgumu, kas pakalpojumu sniedzējam uzliek par pienākumu: a) veikt attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu personas datu konfidencialitāti un drošību, un b) apstrādāt personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

7. Tavas tiesības saistībā ar personas datiem

Tiesības iepazīties ar datiem – Tev ir tiesības zināt, kādus datus mēs par Tevi esam apkopojuši, kādam nolūkam mēs tos apstrādājam, kam šie dati tiek atklāti (jo īpaši trešo valstu saņēmējiem); cik ilgi dati tiek glabāti; kādas ir Tavas tiesības attiecībā uz datu labošanas, dzēšanas un apstrādes ierobežošanu. Lai mēs varētu Tev atbildēt, mums ir nepieciešams iepriekš Tevi identificēt, lai nesniegtu informāciju nepilnvarotai personai. Mums ir tiesības atbildēt uz Taviem jautājumiem 30 dienu laikā.

Tiesības uz datu labošanu – Tev ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, gadījumā ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

Tiesības uz datu dzēšanu – atsevišķos gadījumos Tev ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam Tavus personas datus; pirmkārt, tas attiecas uz gadījumiem, kad Tavu datu apstrādi veicam personīgās intereses nolūkos vai pamatojoties uz Tevis sniegtu piekrišanu (piem., ja dati mums vairs nav nepieciešami, Tu vari atsaukt mums sniegto piekrišanu datu apstrādei).

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu – noteiktos gadījumos Tev uz konkrētu laika periodu ir tiesības atcelt vai ierobežot savu personīgo datu apstrādi (piem., ja esi iesniedzis pretenzijas par savu datu apstrādi).

Tiesības iesniegt pretenzijas – Tev ir tiesības iebilst pret tādu datu apstrādi, kas pamatojas uz My Fitness likumīgajām interesēm, tostarp tāda veida īstenoto profila analīzi, kas veikta, uz likumīgo interešu pamata. Saņemot iebildumus, My Fitness pārtrauc apstrādāt Tavus personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt, ka Tavi personas dati tiek apstrādāti pamatota iemesla dēļ (katru gadījumu izskata atsevišķi).

Tiesības uz datu nodošanu – Ja personas datu apstrāde ir balstīta uz Tavu piekrišanu vai ar mums noslēgtu līgumu un dati tiek apstrādāti automātiski, Tev ir tiesības nosūtīt par Tevi trūkstošos personīgos datus, ko neesi mums iesniedzis, strukturētā, vispārīgi izmantojamā formā un mašīnlasāmā veidā. Tev ir arī tiesības pieprasīt, lai My Fitness, ja tas ir tehniski iespējams, tiešā veidā pārsūtītu datus citam pakalpojumu sniedzējam (t.i., citi pakalpojumu sniedzēji spēj saņemt datus, izmantojot norādīto veidlapu).

Ja vēlies izmantot kādu no iepriekš minētajām Tev piešķirtajām tiesībām, lūdzam vērsies pie mums, rakstot uz e-pastu datuaizsardziba@myfitness.lv.

8. Drošības kameru izmantošana sporta klubos

Mēs izmantojam drošības kameras, lai aizsargātu cilvēkus (t.i., klientus un darbiniekus) un īpašumu (My Fitness darbinieku un klientu) visos My Fitness sporta klubos.

Drošības kameras sporta zālēs ir izkārtotas tā, lai novērošanas zonā tiktu iekļauta apkalpošanas lete, garderobju ieejas, treniņu zāle, studija, SPA vai peldbaseins. Tādējādi novērošanas zonā un video ierakstos tiks iekļauti arī minētajās zonās esošie My Fitnesss klienti. Zemāk izklāstīsim videonovērošanas pamatnosacījumus:

 • tiesiskais kameru izmantošanas pamatojums – likumīga interese
 • īss novērošanas sistēmu apraksts – stacionārs, digitāls, papildu tālummaiņa kopā ar balss ierakstu
 • kam var tikt nodots balss ieraksts – Valsts pārvaldes iestādes
 • kam ir pieeja novērošanas sistēma un ierakstiem – kluba vadītājam, pārvaldes un attīstības vadītājam, kameru uzstādīšanu un aprūpi veicošajam uzņēmumam – ATEA, treniņu vadītājam, klientu apkalpotājam (tikai SPA vai peldbaseina novērošanai)
 • cik ilgi ieraksti tiek uzglabāti – ieraksti tiek glabāti 1 mēnesi, pēc tam videosistēma automātiski uzsāk jaunu ierakstu veikšanu
 • novērošanas laiks – visu diennakti
 • novērošanas veids – ierakstu saglabāšana un novērošana
 • kas tiek darīts, lai aizsargātu datus, kas iegūti, izmantojot izsekošanas sistēmu – ieraksti atrodas servera telpā esošajā cietajā diskā, kas veltīti konkrētajai novērošanas vietai. Pieeja tikai iepriekšminētajām personām
 • kā persona var iepazīties ar par viņu uzkrātajiem datiem – lai uzzinātu, kādi dati ir uzkrāti par Tevi kā par personu, lūdzam vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu datuaizsardziba@myfitness.lv. Iepazīstoties ar datiem, lūdzam rēķināties ar to, ka datus uzglabājam tikai 1 mēnesi, kā arī ar to, ka, ja vēlies apskatīt ierakstus, mums, lai aizsargātu citu biedru īpašumtiesības un intereses, ir jāveic pasākumi, lai šīs personas nevarētu identificēt, tādēļ mēs nevaram nekavējoties veikt šo ierakstu izpēti. Izdevumi, kas saistīti ar to, lai ierakstos nebūtu identificējamas ar jums nesaistītas personas, ir jāapmaksā jums.

 

9. Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā un tiesā

 Ja saistībā ar saviem personas datiem vai tiesību aizsardzību vēlies iegūt papildu informāciju, Tev ir iespēja vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu datuaizsardziba@myfitness.lv.

Ja uzskati, ka ar Tevi saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā Vispārējās personas datu aizsardzības regulas prasībām, Tev ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju vai tiesu, lai aizsargātu savas tiesības un intereses.

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Aizmirsāt paroli?

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?