MyFitness

Par mums

Iekšējās kārtības noteikumi MyFitness sporta klubos

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un pamatojoties uz valstī pieņemtajiem ierobežojumiem, MyFitness ir izstrādājis pielikumu Iekšējās kārtības noteikumiem, kas ir saistoši visiem sporta klubu apmeklētājiem. Pielikums “Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu tiek noteikts” ir pieņemts 13.05.2020  un stājās spēkā no 15.05.2020, uz nenoteiktu laiku.

Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu tiek noteikts

1. Atrodoties sporta kluba telpās apmeklētāja pienākums ir:

1.1. Ievērot 2 metru distanci.

1.2.Dezinficēt sporta kluba inventāru, tai skaitā, trenažierus un skapīšus ģērbtuvēs, pirms un pēc to lietošanas.

1.3. Stingri ievērot roku higiēnas prasības.

1.4. Neapmeklēt sporta kluba telpas, ja ir novērojamas saslimšanas pazīmes.

1.5. Grupu nodarbību zālēs stingri ievērot marķējumus uz grīdas. Uzsākot treniņu, grupu nodarbību, apmeklētājs ieņem atzīmēto vietu, nepieciešamības gadījumā treneris var mainīt apmeklētāju izvietojumu, ievērojot fiziskās distances ierobežojumus.

1.6. Atrasties kluba recepcijas zonā un ģērbtuvē sejas maskā. (no 17.10.2020)

2. Sporta kluba telpās nav atļauts:

2.1. Izmantot skapīšus, kas ir marķēti ar lieguma zīmi “X” .

2.2. Izmantot sporta kluba ģērbtuvi, apmeklējot grupu nodarbību OUTDOOR.

2.3. Veikt norēķinus skaidrā naudā, izņemot, sporta klubus Barona Centrs, Dzelzava, Galleria Rīga, Imanta, Sky&More

2.4. Izmantot dušas, kuras ir marķētas ar drošības lentu (zaudē spēku ar 10.06.2020)

2.5. Izmantot trenažierus un inventāru, kas ir marķētas ar drošības lentu (zaudē spēku ar 10.06.2020)

2.6. Uzturēties ģērbtuvēs ilgāk par 15 minūtēm (zaudē spēku ar 10.06.2020)

2.7. Uzturēties dušas telpā ilgāk par 15 minūtēm (zaudē spēku ar 10.06.2020)

2.8. Uzturēties sporta kluba telpās ilgāk par 3 secīgām stundām (zaudē spēku ar 10.06.2020)

3. Citi noteikumi:

3.1. Lai apmeklētu sporta klubu, Jums nepieciešams iepriekš rezervēt vietu MyFitness aplikācijā, mājaslapā biedra zonā vai sazinoties ar sporta klubu. (zaudē spēku ar 10.06.2020)

3.2. Ir noteiktas sporta klubu darba laika izmaiņas: P-Pk 06:30 – 22:00

3.3. Uz nenoteiktu laika posmu aicinām sporta kluba telpas apmeklēt tikai treniņa ietvaros. Visas nepieciešamas formalitātes var tikt atrisinātas attālināti, sazinoties ar sporta klubu raksti: KONTAKTI

3.4. Sporta kluba telpās ir atļauts izmantot tikai Kluba nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus rokām un virsmām, kas ir sporta kluba īpašums.

3.5. Ja sporta kluba telpās nav iespējams ievērot 2 metru distanci, izvairoties no drūzmēšanās, sporta kluba administrācijai ir tiesības lūgt Jūs uzgaidīt un/vai pamest kluba telpas.

3.6. Sporta klubos ir noteikts apmeklētāju skaita ierobežojums. Vienlaicīgi sporta klubā var atrasties: (zaudē spēku ar 10.06.2020)

Berga Bazārs, Bolero, Barona Centrs, Domina, Dzelzava, Alfa, Galleria Riga, Olimpia, Zolitūde, Sky&More, Imanta, Matīss

Trenažieru zālē (GYM) – 25 personas

Radisson BLU Daugava

Trenažieru zālē (GYM) – 25 personas

Baseins (BASEINS) – 7 personas

3.7. Klubā apmeklējumu iespējams apstiprināt reģistrācijas kioskā ne ātrāk kā 15 min pirms treniņa sākuma. (zaudē spēku ar 10.06.2020)

3.8. Uz nenoteiktu laiku ir slēgta Bērnu istaba sporta klubā Matīss.

3.9. Uz nenoteiktu laiku sporta klubos ir slēgtas saunas, SPA zona.

3.10. Tiek apturēta grupu nodarbību biļešu printēšana, taču dalības apstiprināšana grupu nodarbībai veicama kā iepriekš, apstiprinot vietu reģistrēšanās kioskā klubā. OUTDOOR treniņus apstiprina sporta kluba administrācija un/vai treneris.

3.11. Jauniešu līgumiem tiek noteikta vasaras sezona sākot no maija.

3.12. Neievērojot augstāk minētos noteikumus, sporta kluba personālam ir tiesības lūgt Jūs nekavējoties pamest sporta kluba telpas un/vai vienpusēji pārtraukt līgumu.

 

MyFitness Iekšējās kārtības noteikumi:

1. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti MyFitness sporta klubā ir pieejami visiem mūsu klientiem – gan kluba biedriem, gan personām, kuras izmanto vienas reizes apmeklējuma iespējas. Visiem apmeklētājiem ir jāievēro kluba iekšējās kārtības noteikumi kluba apmeklējuma laikā.

2. Klubam ir tiesības mainīt kluba darba laiku, cenrādi, dienas kārtību, kā arī citas ar klubu saistītās lietas.

3. Klubs pakalpojumu sniegšanas un drošības nolūkos ir tiesīgs ar īpašas programmas palīdzību saglabāt klientu personas datus un fotogrāfijas.

4. Drošības apsvērumu dēļ klubs ir aprīkots ar video novērošanas sistēmu.

5. Visiem kluba apmeklētājiem ir jāievēro tīrība, kārtība un pieklājība. Biedram, atrodoties klubā, jāciena citu biedru miers un komforts.

6. Kluba biedra pienākums ir pienācīgi un saudzīgi izturēties pret kluba īpašumu un inventāru lietot tam paredzētiem mērķiem. Biedriem ir stingri aizliegts mest sporta aprīkojumu uz grīdas, jo tas var radīt bojājumus gan telpām, gan trenažieriem.

7. Biedrs pats ir atbildīgs par saviem treniņiem klubā un veselības stāvokli. Ja rodas kādas veselības problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Biedra pienākums ir ziņot trenerim par savainojumiem vai traumām tiklīdz tās ir radušās. Ja biedram ir trauma, biedra pienākums ir informēt par to treneri un klubu ne vēlāk kā pirms treniņa sākuma.

8. Pakalpojumus, ieskaitot trenēšanu un konsultēšanu, MyFitness sporta klubā drīkst sniegt tikai MyFitness administrācijas apstiprinātas personas. Biedram nav tiesību piedāvāt jebkādus augstāk minētos pakalpojumus citiem kluba locekļiem bez rakstiskas MyFitness atļaujas. Gadījumā, ja biedrs sniedz trenera pakalpojumus citām personām, neskatoties uz kluba darbinieku aizrādījumiem, MyFitness ir tiesīgs vienpusēji izbeigt bierdra līgumu un aizliegt klientam apmeklēt klubu.

9. Kluba biedra karte ir individuāla un to ir aizliegts nodot citai personai. Gadījumā, ja biedra karti izmanto cita persona, klubs ir tiesīgs konfiscēt biedra karti vai likt personai bez biedra kartes samaksāt vienreizējo apmeklējuma maksu saskaņā ar cenrādi katrā konstatētajā pārkāpuma gadījumā.

10. Administrācijas darbinieks ir tiesīgs lūgt biedriem uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Šajā gadījumā biedram ir pienākums uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu.

11. Biedram nekavējoties jāziņo kluba administrācijai, ja biedra karte ir nozaudēta. Jauna karte tiks izsniegta par maksu, kas noteikta cenrādī.

12. Sporta klubos, kur skapīši tiek aizslēgti ar slēdzeni, kluba biedriem, pievienojoties klubam, tiek izsniegta personīga slēdzene. Ja klientam slēdzenes nav, to var iegādāties saskaņā ar spēkā esošo cenrādi. Persona, kura apmeklē klubu ar vienreizēju caurlaidi vai kuponu, saņems slēdzeni no administrācijas darbinieka, un personai pēc treniņa ir jāatgriež slēdzene administrācijas darbiniekam.

13. Drošības un higiēnas apsvērumu dēļ, biedra pienākums ir Sporta kluba telpās valkāt sporta nodarbībām piemērotu apģērbu un apavus. Drošības apsvērumu dēļ, nav atļauts sporta zālē valkāt sandales vai cita veida apavus, kas nav paredzēti sporta nodarbībām, vai atrasties sporta zālē basām kājām. Drošības nolūkos, dušas telpā un baseina zonā ieteicams valkāt čības. Sporta kluba telpās, kas paredzētas sporta nodarbībām, ir atļauts atrasties tikai ar maiņas apaviem un apģērbu, kas netiek lietots ārpus telpām.

14. Klubā ir strikti aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un atrasties apreibinošo vielu ietekmē.

15. Sporta kluba telpās ir aizliegts ēst līdzi paņemtu pārtiku.

16. Kluba pakalpojumi pieejami personām, kuras ir vecākas par 12 gadiem, un kluba telpās atrodas tikai atbildīgā pieaugušā pavadībā vai izņēmuma kārtā, ar īpašiem abonementiem, kas paredzēti klientiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, trenera uzraudzībā. MyFitness biedra līgums tiek parakstīts ar personām no 16 gadu vecuma. Līgumu ar nepilngadīgu personu paraksta tās likumīgais pārstāvis – vecāks vai likumīgais aizbildnis. Nav atļauts ņemt līdzi uz sporta zāli un grupu nodarbībām personas, kuras ir jaunākas par 12 gadiem, un atstāt tās kluba telpās bez uzraudzības.

17. Nodarbību laikā jālieto dvielis.

18. Lai klubā uzturētu kārtību, biedra pienākums ir novietot pēc lietošanas (grupu nodarbībās – pēc nodarbības beigām) sporta inventāru atpakaļ tam paredzētajā vietā. Velo trenažiera sēdekļa un rokturu stiprinājuma skrūves ir jāatskrūvē un sēdeklis ir jānotīra. Skrejceliņi ir jānolaiž starta pozīcijā pēc katras lietošanas reizes. Viss treniņu inventārs pēc lietošanas ir jānotīra ar tam paredzētu dezinfekcijas līdzekli.

19. Rezervāciju grupu nodarbībām iespējams veikt online vai kluba info kioskā. Nodarbību talons ir nepieciešams, lai apmeklētu grupu nodarbību. Talons tiek nodots trenerim nodarbības sākumā (sīkāku informāciju skatīt rezervācijas noteikumos).

20. Aizliegts kavēt grupu nodarbību, jo tas var traucēt citiem apmeklētājiem. Nepilnīgi izpildīti iesildīšanās vingrinājumi ievērojami palielina traumu gūšanas iespēju. Ja biedrs kavē grupu nodarbību, klubam ir tiesības atdot rezervēto biļeti citam biedram. Treneris ir tiesīgs neļaut biedram, kurš nokavējis nodarbības sākumu, pievienoties nodarbībai, neskatoties uz to, ka biedram ir caurlaide.

21. Ja biedram ārkārtas apstākļu dēļ ir jāatstāj grupu nodarbība pirms nodarbības beigām, lūdzam informēt treneri pirms nodarbības sākuma.

22. Ja tiek konstatēta zādzība, ko veicis kluba biedrs vai viesis, nekavējoties spēkā stājas aizliegums apmeklēt klubu visā dzīves garumā un nauda par samaksāto laika periodu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies zādzības rezultātā.

23. Skapīši ģērbtuvēs ir paredzēti lietošanai tikai kluba darba laikā, nodarbību apmeklējuma laikā. Aizliegts atstāt skapītī personīgās mantas ārpus nodarbību laika vai ārpus kluba darba laika. Visas lietas, kas skapītī atrodas pēc kluba darba laika beigām, ir uzskatāmas par atmestām. Klubs nodrošina visu skapīšu atbrīvošanu no atmestajām lietām katru dienu pēc kluba darba laika beigām.

24. Dodoties prom, biedram ir jānoliek skapīša atslēga atpakaļ vietā vai jāatgriež tā administrācijas darbiniekam (izņemot gadījumu, ja biedrs izmanto slēdzeni, kura tam izsniegta, pievienojoties klubam). Ja skapīša atslēga ir bojāta vai pazaudēta, biedram tiek aprēķināta kompensācijas maksa saskaņā ar cenrādi.

25. Sporta klubā pazaudētās un atrastās mantas tiek glabātas kluba administrācijā 14 dienas.

26. Biedram ir jāpamet klubs pirms tas tiek slēgts.

27. Nav ieteicams izmantot mobilos tālruņus nodarbību laikā.

28. Saunas telpā sēdēšanai obligāti jāizmanto dvielis. Sporta kluba telpās aizliegts skūties, krāsot matus, žāvēt veļu un veikt citas nepiemērotas darbības.

29. Saunas un dušas telpās nav atļauts lietot eļļas, medu, sāļus vai citus sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļus. Liet ūdeni uz pirts akmeņiem ir stingri aizliegts.

30. Noteikumu pārkāpšanas vai rupjas uzvedības gadījumā, personālam ir tiesības palūgt apmeklētāju pamest kluba telpas, kā arī noteikt naudas sodu līdz 32EUR un / vai bloķēt biedra karti uz noteiktu laiku, vai vienpusēji izbeigt biedra līgumu. Augstāk minētajā gadījumā nauda par abonementu vai vienas reizes apmeklējumu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt pilnu kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem.

31. Klubs nav atbildīgs par klientu personīgajām mantām un nesniedz  personīgu mantu glabāšanas pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā, vērtīgas lietas lūdzam uzglabāt mini-seifā. Klubs nav atbildīgs par mini-seifā uzglabātajām mantām.

32. Klubs nav atbildīgs par slimībām vai nelaimes gadījumiem, kas radušies paša klienta darbības vai nepārvaramās varas rezultātā.

 

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?