MyFitness

Par mums

Iekšējās kārtības noteikumi MyFitness sporta klubos

1. Atrodoties sporta kluba telpās apmeklētāja pienākums ir:

1.1. Ievērot 2 metru distanci.

1.2.Dezinficēt sporta kluba inventāru, tai skaitā, trenažierus un skapīšus ģērbtuvēs, pirms un pēc to lietošanas.

1.3. Stingri ievērot roku higiēnas prasības.

1.4. Neapmeklēt sporta kluba telpas, ja ir novērojamas saslimšanas pazīmes.

MyFitness Iekšējās kārtības noteikumi:

1. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti MyFitness sporta klubā ir pieejami visiem mūsu klientiem – gan kluba biedriem, gan personām, kuras izmanto vienas reizes apmeklējuma iespējas. Visiem apmeklētājiem ir jāievēro kluba iekšējās kārtības noteikumi kluba apmeklējuma laikā.

2. Klubam ir tiesības mainīt kluba darba laiku, cenrādi, dienas kārtību, kā arī citas ar klubu saistītās lietas.

3. Klubs pakalpojumu sniegšanas un drošības nolūkos ir tiesīgs ar īpašas programmas palīdzību saglabāt klientu personas datus un fotogrāfijas.

4. Drošības apsvērumu dēļ klubs ir aprīkots ar video novērošanas sistēmu.

5. Visiem kluba apmeklētājiem ir jāievēro tīrība, kārtība un pieklājība. Biedram, atrodoties klubā, jāciena citu biedru miers un komforts.

6. Kluba biedra pienākums ir pienācīgi un saudzīgi izturēties pret kluba īpašumu un inventāru lietot tam paredzētiem mērķiem. Biedriem ir stingri aizliegts mest sporta aprīkojumu uz grīdas, jo tas var radīt bojājumus gan telpām, gan trenažieriem.

7. Biedrs pats ir atbildīgs par saviem treniņiem klubā un veselības stāvokli. Ja rodas kādas veselības problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Biedra pienākums ir ziņot trenerim par savainojumiem vai traumām tiklīdz tās ir radušās. Ja biedram ir trauma, biedra pienākums ir informēt par to treneri un klubu ne vēlāk kā pirms treniņa sākuma.

8. Pakalpojumus, ieskaitot trenēšanu un konsultēšanu, MyFitness sporta klubā drīkst sniegt tikai MyFitness administrācijas apstiprinātas personas. Biedram nav tiesību piedāvāt jebkādus augstāk minētos pakalpojumus citiem kluba locekļiem bez rakstiskas MyFitness atļaujas. Gadījumā, ja biedrs sniedz trenera pakalpojumus citām personām, neskatoties uz kluba darbinieku aizrādījumiem, MyFitness ir tiesīgs vienpusēji izbeigt bierdra līgumu un aizliegt klientam apmeklēt klubu.

9. Kluba biedra karte ir individuāla un to ir aizliegts nodot citai personai. Gadījumā, ja biedra karti izmanto cita persona, klubs ir tiesīgs konfiscēt biedra karti vai likt personai bez biedra kartes samaksāt vienreizējo apmeklējuma maksu saskaņā ar cenrādi katrā konstatētajā pārkāpuma gadījumā.

10. Administrācijas darbinieks ir tiesīgs lūgt biedriem uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Šajā gadījumā biedram ir pienākums uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu.

11. Biedram nekavējoties jāziņo kluba administrācijai, ja biedra karte ir nozaudēta. Jauna karte tiks izsniegta par maksu, kas noteikta cenrādī.

12. Sporta klubos, kur skapīši tiek aizslēgti ar slēdzeni, kluba biedriem, pievienojoties klubam, tiek izsniegta personīga slēdzene. Ja klientam slēdzenes nav, to var iegādāties saskaņā ar spēkā esošo cenrādi. Persona, kura apmeklē klubu ar vienreizēju caurlaidi vai kuponu, saņems slēdzeni no administrācijas darbinieka, un personai pēc treniņa ir jāatgriež slēdzene administrācijas darbiniekam.

13. Drošības un higiēnas apsvērumu dēļ, biedra pienākums ir Sporta kluba telpās valkāt sporta nodarbībām piemērotu apģērbu un apavus. Drošības apsvērumu dēļ, nav atļauts sporta zālē valkāt sandales vai cita veida apavus, kas nav paredzēti sporta nodarbībām, vai atrasties sporta zālē basām kājām. Drošības nolūkos, dušas telpā ieteicams valkāt čības. Sporta kluba telpās, kas paredzētas sporta nodarbībām, ir atļauts atrasties tikai ar maiņas apaviem un apģērbu, kas netiek lietots ārpus telpām.

14. Klubā ir strikti aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un atrasties apreibinošo vielu ietekmē.

15. Sporta kluba telpās ir aizliegts ēst līdzi paņemtu pārtiku.

16. Kluba pakalpojumi pieejami personām, kuras ir vecākas par 12 gadiem, un kluba telpās atrodas tikai atbildīgā pieaugušā pavadībā vai izņēmuma kārtā, ar īpašiem abonementiem, kas paredzēti klientiem, kuri ir jaunāki par 15 gadiem, trenera uzraudzībā. MyFitness biedra līgums tiek parakstīts ar personām no 15 gadu vecuma. Līgumu ar nepilngadīgu personu paraksta tās likumīgais pārstāvis – vecāks vai likumīgais aizbildnis. Nav atļauts ņemt līdzi uz sporta zāli un grupu nodarbībām personas, kuras ir jaunākas par 12 gadiem, un atstāt tās kluba telpās bez uzraudzības.

17. Nodarbību laikā jālieto dvielis.

18. Lai klubā uzturētu kārtību, biedra pienākums ir novietot pēc lietošanas (grupu nodarbībās – pēc nodarbības beigām) sporta inventāru atpakaļ tam paredzētajā vietā. Velo trenažiera sēdekļa un rokturu stiprinājuma skrūves ir jāatskrūvē un sēdeklis ir jānotīra. Skrejceliņi ir jānolaiž starta pozīcijā pēc katras lietošanas reizes. Viss treniņu inventārs pēc lietošanas ir jānotīra ar tam paredzētu dezinfekcijas līdzekli.

19. Rezervāciju grupu nodarbībām iespējams veikt online vai kluba info kioskā.

20. Aizliegts kavēt grupu nodarbību, jo tas var traucēt citiem apmeklētājiem. Nepilnīgi izpildīti iesildīšanās vingrinājumi ievērojami palielina traumu gūšanas iespēju. Ja biedrs kavē grupu nodarbību, klubam ir tiesības atdot rezervēto vietu citam biedram. Treneris ir tiesīgs neļaut biedram, kurš nokavējis nodarbības sākumu, pievienoties nodarbībai, neskatoties uz to, ka biedram ir rezervēta vieta.

21. Ja biedram ārkārtas apstākļu dēļ ir jāatstāj grupu nodarbība pirms nodarbības beigām, lūdzam informēt treneri pirms nodarbības sākuma.

22. Ja tiek konstatēta zādzība, ko veicis kluba biedrs vai viesis, nekavējoties spēkā stājas aizliegums apmeklēt klubu visā dzīves garumā un nauda par samaksāto laika periodu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies zādzības rezultātā.

23. Skapīši ģērbtuvēs ir paredzēti lietošanai tikai kluba darba laikā, nodarbību apmeklējuma laikā. Aizliegts atstāt skapītī personīgās mantas ārpus nodarbību laika vai ārpus kluba darba laika. Visas lietas, kas skapītī atrodas pēc kluba darba laika beigām, ir uzskatāmas par pamestām. Klubs nodrošina visu skapīšu atbrīvošanu no pamestajām lietām katru dienu pēc kluba darba laika beigām.

24. Dodoties prom, biedram ir jānoliek skapīša atslēga atpakaļ vietā vai jāatgriež tā administrācijas darbiniekam (izņemot gadījumu, ja biedrs izmanto slēdzeni, kura tam izsniegta, pievienojoties klubam). Ja skapīša atslēga ir bojāta vai pazaudēta, biedram tiek aprēķināta kompensācijas maksa saskaņā ar cenrādi.

25. Sporta klubā pazaudētās un atrastās mantas tiek glabātas kluba administrācijā 14 dienas.

26. Biedram ir jāpamet klubs pirms tas tiek slēgts.

27. Nav ieteicams izmantot mobilos tālruņus nodarbību laikā.

28. Sporta kluba telpās ir atļauts izmantot tikai Kluba nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus rokām un virsmām, kas ir sporta kluba īpašums.

29. Iespējams veikt norēķinus skaidrā naudā tikai sporta klubos: Dzelzava, Galleria Rīga, Imanta.

30. Saunas telpā sēdēšanai obligāti jāizmanto dvielis. Sporta kluba telpās aizliegts skūties, krāsot matus, žāvēt veļu un veikt citas nepiemērotas darbības.

31. Saunas un dušas telpās nav atļauts lietot eļļas, medu, sāļus vai citus sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļus. Liet ūdeni uz pirts akmeņiem ir stingri aizliegts.

32. Fotografēšana un filmēšana klubā (ieskaitot ģērbtuves) ir atļauta tikai personīgiem mērķiem. Fotografēšana un filmēšana citiem mērķiem iepriekš jāsaskaņo ar klubu rakstot uz myfitness@myfitness.lv.
Fotografējot klubā personiskām vajadzībām, biedra pienākums ir pārbaudīt un pārliecināties, ka fotogrāfijā nav iekļautas citas personas.

33. Noteikumu pārkāpšanas vai rupjas uzvedības gadījumā, personālam ir tiesības palūgt apmeklētāju pamest kluba telpas, kā arī noteikt naudas sodu 50EUR apmērā un / vai bloķēt biedra karti uz noteiktu laiku, vai vienpusēji izbeigt biedra līgumu. Augstāk minētajā gadījumā nauda par abonementu vai vienas reizes apmeklējumu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt pilnu kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem.

34. Klubs nav atbildīgs par klientu personīgajām mantām un nesniedz  personīgu mantu glabāšanas pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā, vērtīgas lietas lūdzam uzglabāt mini-seifā. Klubs nav atbildīgs par mini-seifā uzglabātajām mantām.

35. Klubs nav atbildīgs par slimībām vai nelaimes gadījumiem, kas radušies paša klienta darbības vai nepārvaramās varas rezultātā.

36. Trenažieru zālē var notikt grupu nodarbības, kas tiek organizētas saskaņā ar grupu nodarbību grafiku. Nodarbības laikā apmeklētājiem, kuri nav reģistrējuši dalību nodarbībai, nav atļauts jebkādā veidā traucēt nodarbību un izmantot zonā pieejamo inventāru.

 

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?

MyFitness