MyFitness

Preču un pakalpojumu loterijas
“MyFitness loterija 2023”
noteikumi.

1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS:
1.1. SIA “My Fitness”, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40003440545, juridiskā adrese: Rīga, Ernesta
Birznieka-Upīša iela 21E, LV-1011, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Ernestīnes
iela 12, Rīga, LV-1046, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek sporta klubos “MyFitness” un interneta vietnē www.myfitness.lv visā Latvijas
teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2023. gada 12. septembra līdz 2023. gada 31. oktobrim.
4.2. Loterijas norises periods ir no 2023. gada 12. septembra līdz 2023. gada 6. novembrim.
4.3. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2023. gada 19., 26. septembrī, 3., 10., 17., 24., oktobrī un 1.
novembrī plkst. 13.00.
4.4. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.myfitness.lv līdz 2023. gada 6.
novembrim.
4.5. Laimētāji var saņemt balvas līdz 2023. gada 24. novembrim.
4.6. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2023. gada 1.
decembrim.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 10 (desmit) SIA “VIVA SPORT” dāvanu kartēm, katra 100,00 EUR (viens
simts eiro, 00 centi) vērtībā. Dāvanu karte derīga izmantošanai tikai veikalos “NIKE”. Dāvanu
karte derīga līdz 2024. gada 1. augustam.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Piedalīties loterijā var jebkura fiziska persona, kura sasniegusi 12 (divpadsmit) gadu vecumu.
Personām no 12 (divpadsmit) līdz 15 (piecpadsmit) gadu vecumam, līgumu ar sporta klubu
paraksta un loterijas noteikumiem piekrīt, kāds no aizbildņiem. Laimesta gadījumā balvu saņem
persona, ar kuru noslēgts līgums.
6.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2023. gada 12. septembra līdz 2023. gada
31. oktobrim jebkurā sporta klubā “MyFitness” vai mājas lapā www.myfitness.lv jāreģistrējas,
lai kļūtu par sporta kluba biedru, jāapstiprina dalība loterijā un jāapmaksā kluba biedra maksa.
6.3. Loterijā var piedalīties jauni klienti, kļūstot par kluba biedru.
6.4. 1 (viens) dalībnieks var laimēt 1 (vienu) balvu.
6.5. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.5.1.Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies reģistrējoties sporta klubā vai mājas
lapā, lai kļūtu par kluba biedru vai saņemot balvu;
6.5.2.Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām
neprecizitātēm;
6.5.3.Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija,
bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.6. Piesakoties loterijai, loterijas dalībnieks apstiprina, ka piekrīt tā datu apstrādei SIA “My Fitness”
datu bāzē ar mērķi noteikt laimētājus, tos publicēt, izsniegt balvas, kā arī saglabāt dalībnieku
reģistrācijas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, un nodot datus SIA
“SOMESE Baltic” ar mērķi deklarēt laimētājus, saglabāt izložu protokolus un laimētāju balvu
saņemšanas apliecinājumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 4000 (četri tūkstoši) dalībnieki. Tādējādi 1 (viena)
dalībnieka izredzes laimēt ir 10/4000.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jākļūst par kluba biedru, reģistrējoties jebkurā sporta klubā
“MyFitness” vai mājas lapā www.myfitness.lv.

9. LAIMĒTĀJA NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām loterijas noteikumiem atbilstošām veiktajām reģistrācijām pēc
nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Izlozes tiks veiktas SIA “My Fitness” biroja telpās Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21E,
pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
9.3. Laimētāji tiks noteikti saskaņā ar loterijas noteikumu pielikumā Nr. 1 pievienoto grafiku,
izlozējot starp iepriekš nelaimējušām reģistrācijām.

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Balvas jāsaņem SIA “My Fitness” biroja telpās Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21E, LV1011, 4. stāvā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks
izsniegtas darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00. Vairāk informācija par balvas
saņemšanu, zvanot uz tālruni +371 26285265.
10.2. Balvas netiks izsūtītas pa pastu, izmaksātas naudā, kā arī netiks mainītas pret citu balvu, preci
vai pakalpojumu.
10.3. Balvas, kuras laimētāji neizņems līdz 2023. gada 24. novembrim, tiks nodotas izlozēs
noteiktajiem rezervistiem, kas no tā brīža kļūst par laimētājiem. Balvas, kuras laimētāji neizņem,
paliek SIA “My Fitness” īpašumā.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE
Baltic”, Ernestīnes ielā 12, 4. kabinetā, 2. stāvā, Rīgā, LV-1046 rakstisku iesniegumu vai atsūtot
elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu info@somese.lv.
11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “My Fitness” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki.
12.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu
darbiniekiem. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par izlozes laimētāju kļūst persona, kas nav
tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek pakalpojumu izplatītāja SIA “My Fitness” īpašumā.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija,
atrodami mājas lapā www.myfitness.lv

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?