MyFitness

UZMANĪBU! BĒRNU ISTABĀ NAV PASTĀVĪGA UZRAUGA!

Šie noteikumi nosaka iekšējās kārtības noteikumus SIA “My Fitness”, reģistrācijas numurs 40003440545, juridiskā adrese: Matīsa iela 25, LV-1001, Rīga, sporta klubā “Matīss” (turpmāk – Klubs) izveidotajai bērnu istabai (turpmāk – Bērnu istaba). Šie Bērnu istabas kārtības noteikumi ir saistoši katram bērnam, kas apmeklē Bērnu istabu, bērna vecākiem, likumiskajiem aizbildņiem (turpmāk – Vecāks), kā arī katrai personai, kuras aprūpē, uzraudzībā vai pavadībā bērns ir nodots (turpmāk – Aizbildnis).

Bērnu istabas mērķis ir nodrošināt Kluba apmeklētājiem iespēju atstāt bērnu atbilstošā vidē uz laika posmu, kamēr bērna Vecāki vai Aizbildņi, apmeklē Kluba sporta zāli un/vai sporta nodarbības.

Bērnu istaba ir aprīkota ar televizoru, rotaļu vietu – atpūtas zonu ar rotaļlietām, lai bērns varētu kvalitatīvi pavadīt laiku, kamēr Vecāki vai Aizbildņi sporto.

Bērna atrašanās Bērnu istabā ir apliecinājums bērna vai bērna Vecāku vai Aizbildņu piekrišanai šiem noteikumiem.

 1. Bērnu istabas pakalpojums ir paredzēts tikai Kluba apmeklētajiem, kuri izmanto SIA “My Fitness” sniegtos pakalpojumus.
 2. Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.
 3. Bērns ar kustību traucējumiem vai invaliditāti Bērnu istabā var atrasties tikai pilngadīgas personas pastāvīgā uzraudzībā.
 4. Bērna, vecāku un personu, kuras aprūpē bērns ir nodots, pienākumi:

4.1. Pirms Bērnu istabas apmeklējuma Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums iepazīties un iepazīstināt bērnu ar šiem Bērnu istabas kārtības noteikumiem, kā arī nodrošināt to ievērošanu.

4.2. Bērniem, Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums izmantot un lietot Bērnu istabu atbilstoši tās mērķim, saglabājot to lietošanai derīgā stāvoklī un nebojājot to.

4.3. Pirms Bērnu istabas apmeklējuma Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums paziņot Kluba administrācijai par bērna klātbūtni Bērnu istabā, bērna un savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un telefona numuru saziņai.

4.4. Bērniem, Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums ievērot Kluba un Bērnu istabas darba laiku.

4.5. Pirms Bērnu istabas apmeklējuma Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums bērnam nodrošināt tualetes apmeklējumu, kā arī nodrošināt bērna personīgās higiēnas ievērošanu.

4.6. Bērna Vecāki vai Aizbildņi, ir pilnībā atbildīgi par bērna darbību un bezdarbību, kā arī tās sekām Bērnu istabas un Kluba apmeklējuma laikā.

 1. Bērnam un jebkurai citai personai, kas atrodas Bērnu istabā, aizliegts:

5.1. Bērna Vecākiem vai Aizbildņiem ir aizliegts atstāt bērnu Bērnu istabā gadījumos, ja Vecāki vai Aizbildņi neapmeklē Kluba sporta zāli un/vai sporta nodarbības.

5.2. Apmeklējuma laikā traucēt Kluba darbību vai radīt neērtības citiem Kluba apmeklētājiem.

5.3. Apmeklēt Bērnu istabu, ja bērns vai bērna Vecāki vai Aizbildņi ir saslimuši vai ar sliktu pašsajūtu.

5.4. Atrasties un uzturēties Bērnu istabā ar āra apaviem un virsdrēbēm. Pirms apmeklējuma, apavus novelk un novieto Klubā tiem paredzētajā vietā.

5.5. Iebraukt un atstāt bērnu ratus, velosipēdus, skrituļslidas u.tml.

5.6. Ienest un lietot stikla taru, dzērienus, pārtikas produktus, kā arī jebkādus priekšmetus, kas var bojāt Bērnu istabu, tās aprīkojumu vai rotaļlietas, vai nodarīt kaitējumu bērnam, Klubam, vai trešajai personai.

5.7. Ievest dzīvniekus.

5.8. Izmantot Bērnu istabu tam neparedzētajiem mērķiem.

 1. Bērnu istabā jāievēro vispārēja kārtība, to atstājot, rotaļlietas, grāmatas, spēles un citas Bērnu istabā esošās lietas jānovieto tam paredzētās vietās.
 2. Klubs Bērnu istabā veic videonovērošanu.
 3. Klubs neuzņemas atbildību par bērna, Vecāku vai Aizbildņu, personīgo mantu drošību.
 4. Klubs neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot šos noteikumus vai bērna un/vai bērna Vecāku vai Aizbildņu darbības vai bezdarbības rezultātā.
 5. Par Bērnu istabas kārtības noteikumu neievērošanu vai ignorēšanu, Kluba administrācijai ir tiesības par to informēt bērna Vecākus vai Aizbildņus, kā arī nepieciešamības gadījumā attiecīgās valsts vai pašvaldību institūcijas, un atstādināt bērnu no Bērnu istabas apmeklējuma.
 6. Negadījuma u.c. personas veselību vai dzīvību apdraudošos gadījumos Vecākiem vai Aizbildņiem ir pienākums nekavējoties informēt Kluba administrāciju, kā arī nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, vai citu glābšanas dienestu (tālr.: 112).

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?