MyFitness sporta kluba noteikumi

 

Noteikumu versija PDF formātā

Iekšējās kārtības noteikumi MyFitness sporta klubos

1. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti MyFitness sporta klubā ir pieejami visiem mūsu klientiem – gan kluba biedriem, gan personām, kuras izmanto vienas reizes apmeklējuma iespējas. Visiem apmeklētājiem ir jāievēro kluba iekšējās kārtības noteikumi kluba apmeklējuma laikā.

2. Klubam ir tiesības mainīt kluba darba laiku, cenrādi, dienas kārtību, kā arī citas ar klubu saistītās lietas.

3. Klubam ir tiesības saglabāt biedra personas datus un fotogrāfijas speciālā programmā.

4. Drošības apsvērumu dēļ klubs ir aprīkots ar  video novērošanas sistēmu.

5. Visiem kluba apmeklētājiem ir jāievēro tīrība, kārtība un pieklājība.

6. Kluba biedra pienākums ir pienācīgi un saudzīgi izturēties pret kluba īpašumu un inventāru lietot tam paredzētiem mērķiem.

7. Biedrs pats ir atbildīgs par saviem treniņiem klubā. Ja rodas kādas veselības problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Biedra pienākums ir ziņot trenerim par  savainojumiem vai traumām tiklīdz tās ir radušās.

8. Pakalpojumus, ieskaitot trenēšanu un konsultēšanu, MyFitness sporta klubā drīkst sniegt tikai MyFitness administrācijas apstiprinātas personas. Biedram nav tiesību piedāvāt jebkādus augstāk minētos pakalpojumus citiem kluba locekļiem bez rakstiskas MyFitness atļaujas.

9. Kluba biedra karte ir individuāla un aizliegts to nodot citai personai.

10. Biedram nekavējoties jāziņo kluba administrācijai, ja biedra karte ir nozaudēta. Jauna karte tiks izsniegta par maksu, kas noteikta cenrādī.

11. Drošības un sanitāro apsvērumu dēļ biedra pienākums ir valkāt sporta nodarbībām piemērotu apģērbu un apavus. Drošības apsvērumu dēļ nav atļauts sporta zālē valkāt sandales vai cita veida apavus. Drošības nolūkos, dušas telpā un baseina zonā ieteicams valkāt čības.

12. Klubā ir strikti aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un atrasties apreibinošo vielu ietekmē. 

13. Kluba pakalpojumi pieejami personām, kuras ir vecākas par 12 gadiem, un kluba telpās atrodas tikai atbildīgā pieaugušā vai trenera uzraudzībā, vai izņēmuma kārtā, ar īpašiem abonementiem, kas paredzēti klientiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, trenera uzraudzībā. Personām, kuras jaunākas par 12 gadiem, aizliegts atrasties kluba telpās.

14. Nodarbību laikā ieteicams lietot dvieli.

15. Lai klubā uzturētu kārtību, biedra pienākums ir novietot sporta inventāru atpakaļ tam paredzētajā vietā. Velo trenažiera sēdekļa un rokturu stiprinājuma skrūves ir jāatskrūvē un sēdeklis ir jānotīra. Skrejceliņi ir jānolaiž starta pozīcijā pēc katras lietošanas reizes. Viss treniņu inventārs pēc lietošanas ir jānotīra ar tam paredzētu dezinfekcijas līdzekli.

16. Rezervāciju grupu nodarbībām iespējams veikt online vai kluba info kioskā. Nodarbību talons ir nepieciešams, lai apmeklētu grupu nodarbību. Talons tiek nodots trenerim nodarbības sākumā (sīkāku informāciju skatīt rezervācijas noteikumos).

17. Aizliegts kavēt grupu nodarbību, jo tas var traucēt citiem apmeklētājiem. Nepilnīgi izpildīti iesildīšanās vingrinājumi ievērojami palielina traumu gūšanas iespēju. Ja biedrs kavē grupu nodarbību, klubam ir tiesības atdot rezervēto biļeti citam biedram.

18. Ja tiek konstatēta zādzība, ko veicis kluba biedrs vai viesis, nekavējoties spēkā stājas aizliegums apmeklēt klubu visā dzīves garumā un nauda par samaksāto laika periodu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies zādzības rezultātā.

19. Skapīši ģērbtuvēs ir paredzēti lietošanai tikai kluba darba laikā. Aizliegts atstāt skapītī personīgās mantas ārpus kluba darba laika. Visas lietas, kas skapītī atrodas pēc kluba darba laika beigām, ir uzskatāmas par atmestām. Klubs nodrošina visu skapīšu atbrīvošanu no atmestajām lietām katru dienu pēc kluba darba laika beigām.

20. Nav ieteicams izmantot mobilos tālruņus nodarbību laikā.

21. Skūšanās vai matu krāsošana klubā ir aizliegta.

22. Saunā nav atļauts lietot eļļas, medu, sāļus vai citus ķermeņa kopšanas līdzekļus.

23. Noteikumu pārkāpšanas vai rupjas uzvedības gadījumā, personālam ir tiesības palūgt apmeklētāju atstāt klubu, kā arī noteikt naudas sodu līdz 32.- EUR un/vai bloķēt biedra karti uz noteiktu laiku. Augstāk minētajā gadījumā nauda par abonementu vai vienas reizes apmeklējumu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt pilnu kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem.

24. Klubs nav atbildīgs par klientu personīgajām mantām. Klubs nav atbildīgs par slimībām vai negadījumiem, kas radušies paša klienta darbības vai nepārvaramu apstākļu rezultātā.