Baseina telpas iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumu versija PDF formātā

1.  Pirms baseina apmeklējuma nomazgāties dušā.

2.  Bērniem, kuri jaunāki par 16 gadiem, jāatrodas pieaugušo pavadībā.

3.  Baseina telpā atļauts pārvietoties tikai gumijas čībās.

4.  Baseina telpā NEDRĪKST:

   4.1.  Peldēt un traucēt “My Fitness” ūdens areobikas nodarbības to norises zonā.

   4.2.  Skriet, slidināties un nirt no baseina sānu un galu malām.

   4.3.  Ienest alkoholu, narkotiskās vielas vai psihotropās vielas, kā arī apmeklēt baseina telpas alkohola, narkotisko vielu vai psihotropo vielu ietekmē.

   4.4. Peldbaseinā vai pie tā un fizisko vingrojumu aprīkojuma tuvumā izmantot stikla pārtikas vai dzērienu traukus.

   4.5.  Ievest dzīvniekus.

   4.6.  Ienest sporta somas un ielas apavus.

5.  Baseina apmeklētājs personīgi atbild par drošības noteikumu ievērošanu un personīgajām mantām. Par gūtajām traumām un mantas zudumiem administrācija neatbild.

6.  Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, administrācijai ir tiesības apmeklētāju atstādināt no baseina telpas apmeklējuma.