MyFitness

Preču un pakalpojumu loterijas
“MyFitness loterija 2022”
noteikumi.

 

 1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS:
  • SIA “My Fitness”, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40003440545, juridiskā adrese: Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21E, LV-1011, Latvija.

 

 1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  • SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.

 

 1. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  • Loterija notiek sporta klubos “MyFitness” un interneta vietnē myfitness.lv visā Latvijas teritorijā.

 

 1. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
  • Loterijas reģistrācijas periods ir no gada 12. septembra līdz 2022. gada 31. oktobrim.
  • Loterijas norises periods ir no gada 12. septembra līdz 2022. gada 04. novembrim.
  • Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2022. gada 03. novembrī plkst. 13.00.
  • Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā myfitness.lv 2022. gada 04. novembrī.
  • Laimētāji var saņemt balvas līdz 2022. gada 17.novembrim.
  • Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2022. gada 25. novembrim.

 

 1. BALVAS:
  • Balvu fonds sastāv no 10 (desmit) SIA “VIVA SPORT” dāvanu kartēm, katra 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) vērtībā. Dāvanu karte derīga izmantošanai tikai veikalos “NIKE”. Dāvanu karte derīga līdz 2023. gada 03.maijam.
  • Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi).

 

 1. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  • Piedalīties loterijā var jebkura fiziska persona, kura sasniegusi 12 (divpadsmit) gadu vecumu. Personām no 12 (divpadsmit) līdz 15 (piecpadsmit) gadu vecumam, līgumu ar sporta klubu paraksta un loterijas noteikumiem piekrīt, kāds no aizbildņiem. Laimesta gadījumā balvu saņem persona, ar kuru noslēgts līgums.
  • Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2022. gada 12. septembra līdz 2022. gada 31. oktobrim jebkurā sporta klubā “MyFitness” vai mājas lapā myfitness.lv jāreģistrējas, lai kļūtu par sporta kluba biedru, jāapstiprina dalība loterijā un jāapmaksā kluba biedra maksa.
  • Loterijā var piedalīties jauni klienti, kļūstot par kluba biedru.
  • 1 (viens) dalībnieks var laimēt 1 (vienu) balvu.
  • Loterijas organizētājs neatbild par:
   • Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies reģistrējoties sporta klubā vai mājas lapā, lai kļūtu par kluba biedru vai saņemot balvu;
   • Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
   • Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  • Piesakoties loterijai, loterijas dalībnieks apstiprina, ka piekrīt tā datu apstrādei SIA “My Fitness” datu bāzē ar mērķi noteikt laimētājus, tos publicēt, kā arī saglabāt dalībnieku reģistrācijas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, un nodot datus SIA “SOMESE Baltic” ar mērķi izsniegt balvas, deklarēt laimētājus, saglabāt izložu protokolus un laimētāju balvu saņemšanas apliecinājumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

 

 1. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  • Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 4000 (četri tūkstoši) dalībnieki. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 10/4000.

 

 1. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  • Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jākļūst par kluba biedru, reģistrējoties jebkurā sporta klubā “MyFitness” vai mājas lapā myfitness.lv.

 

 1. LAIMĒTĀJA NOTEIKŠANA:
  • Laimētāji tiks noteikti no visām loterijas noteikumiem atbilstošām veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
  • Izloze tiks veikta SIA “My Fitness” biroja telpās Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21E, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
  • Izlozē 2022. gada 03. novembrī tiks noteikti 10 (desmit) laimētāji un 5 (pieci) rezervisti.

 

 1. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  • Balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” birojā Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00. Vairāk informācija par balvas saņemšanu, zvanot uz tālruni +371 27274858.
  • Balvas netiks izsūtītas pa pastu, izmaksātas naudā, kā arī netiks mainītas pret citu balvu, preci vai pakalpojumu.
  • Balvas, kuras netiks izņemtas no laimētāju vai noteikto rezervistu puses līdz 2022. gada 17. novembrim, paliek SIA “My Fitness” īpašumā.

 

 1. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  • Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic”, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku iesniegumu.
  • Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

 

 1. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  • Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “My Fitness” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki.
  • Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par izlozes laimētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek pakalpojumu izplatītāja SIA “My Fitness” īpašumā.

 

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
  • Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapā myfitness.lv.

 

 

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?