MyFitness

“MADNESS RACE” NOLIKUMS

MĒRĶIS

Lielākais dzīves prieks ir spēja pārvarēt šķēršļus, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus gan emocionāli, gan  fiziski. Tāpēc aicinām Tevi izaicināt sevi – pārbaudi savu ķermeņa fizisko un emocionālo izturību 4km vai 8km distancē.

Mēs ticam, ka to var izdarīt ikviens no MUMS!

ORGANIZATORI

Šķēršļu skrējiens, turpmāk tekstā MYFITNESS MADNESS RACE, organizē sporta klubs “MyFitness”.

1.Distance

 • MYFITNESS MADNESS RACE notiks pļavas zālienā.
 • MYFITNESS MADNESS RACE pieejamas 2 dažādas distances:
  • 4km šķēršļu skrējiens pieaugušajiem;
  • 8km šķēršļu skrējiens pieaugušajiem (divi apļi).
   • Sacensību trases ir marķētas ar norādēm un brīdinājumu informācijām. Kā arī pie katra šķēršļa atradīsies pa tiesnesim.
   • Pieaugušo 4km distancē dalībnieki tiks laisti pa 12 – 15 dalībniekiem vienā starta piegājienā ar 10 minūšu intervālu starp katru startu.
   • Pieaugušo 8km distancē dalībnieki tiks laisti pa 12 – 15 dalībniekiem vienā starta piegājienā ar 10 minūšu intervālu starp katru startu.

2.Dalībnieki un vecuma grupas

 • Pieaugušo 4km distancē MYFITNESS MADNESS RACE drīkst piedalīties vecumā no 16 gadiem.
 • Pieaugušo 8km distancē MYFITNESS MADNESS RACE drīkst piedalīties vecumā no 16 gadiem.
 • Dalībnieks vai viņa atbildīgā persona uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību konkrētās distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot dalībnieka numuru. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
 • Pasākuma laikā dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā palīdzība pēc nepieciešamības.

3.Sacensību laiks un vieta

 • Sacensības notiek 12.augustā 2018.gadā Lucavsalā dienvidu daļā. Starta un finiša vieta.

4. Dalībnieku reģistrācija

 • Dalībnieku reģistrācija notiek internetā, sākot ar 2018.gada 13.jūniju myfitness.lv sadaļā “Pasākumi”. Reģistrācija internetā tiks slēgta 7.augustā plkst.23.59.
 • Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums, tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, galvenās balvas un veicināšanas balvas (medaļas visiem, kas finišējuši), pasākuma vieta, bezmaksas foto galerija, video apskats sacensību mājas lapā, distanču dalībniekiem sacensību rezultātu fiksēšana, ķermeņa iesildīšana trenera vadībā pirms starta. MyFitness pastāvīgajiem biedriem jūlija mēnesī tiks piedāvātas speciālas grupu nodarbības kā gatavošās sacensībām.
 • Dalībnieki nedrīkst mainīt savu pieteikto distanci vai mainīt pieteikto dalībnieku pret citu dalībnieku.
 • Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību, kā arī netiek pārnesta uz citu “MyFitness” organizētu pasākumu.
 • Izņemot dalībnieka numuru, dalībnieks ar parakstu pie numura saņemšanas apliecina, ka:
  • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
  • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
  • dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs sacensību distances veikšanai;
  • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību Nolikumam un apņemas to ievērot;
  • par dalībnieku, kas nav pilngadīgs un startē 4km MYFITNESS MADNESS RACE vai 8km MYFITNESS MADNESS RACE atbildību uzņemas vecāki, vai to likumīgie aizbildņi.;
  • Ar parakstu pie numura saņemšanas, dalībnieks apstiprina un piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus un ir pilnībā ar to informēts, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.
 • Dalībnieks ar parakstu apliecina, ka:
  • mans veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša sekmīgai izvēlētajai distances veikšanai;
  • esmu iepazinies ar pasākuma nolikumu;
  • pirms pasākuma iepazīšos atkārtoti ar nolikumu;
  • apņemos ievērot visu nolikumā rakstīto;
  • apzinos, ka SIA “MyFitness” kā pasākuma organizētājs nenes atbildību par manām kā dalībnieka iespējamām traumām vai veselības traucējumiem, veicot pasākuma distances;
  • esmu informēts par dalības maksa kārtību un tās noteikumiem;
  • visa mana sniegtā informācija ir patiesa;
  • piekrītu nodot savus personas datus apstrādei SIA “MyFitness” pasākuma organizēšanas, nodrošināšanas un uzturēšanas vajadzībām;
  • piekrītu, ka SIA “MyFitness” pēc pasākuma publicē manis sasniegtos rezultātus pasākuma mājas lapā;
  • ar savu reģistrāciju esmu piekritis saņemt savā norādītājā e-pastā un uz savu norādīto tālruņa numuru ar “MYFITNESS MADNESS RACE” saistīto dokumentāciju un informāciju.

5.Dalības maksa

 • 4km MYFITNESS MADNESS RACE MyFitness biedriem:
  • No 1.jūnija līdz 3.jūlijam plkst.23.59 EUR 7.00
  • No 4.jūlija līdz 5.augustam plkst.23.59 EUR 10.00
  • No 6.augusta līdz 7.augustam plkst.23.59 EUR 12.00
 • 8km MYFITNESS MADNESS RACE MyFitness biedriem:
  • No 1.jūnija līdz 3.jūlijam plkst.23.59 EUR 10.00
  • No 4.jūlija līdz 5.augustam plkst.23.59 EUR 12.00
  • No 6.augusta līdz 7.augustam plkst.23.59 EUR 15.00
 • 4km MYFITNESS MADNESS RACE Pārējiem:
  • No 1.jūnija līdz 3.jūlijam plkst.23.59 EUR 9.00
  • No 4.jūlija līdz 5.augustam plkst.23.59 EUR 12.00
  • No 6.augusta līdz 7.augustam plkst.23.59 EUR 15.00
 • 8km MYFITNESS MADNESS RACE Pārējiem:
  • No 1.jūnija līdz 3.jūlijam plkst.23.59 EUR 12.00
  • No 4.jūlija līdz 5.augustam plkst.23.59 EUR 15.00
  • No 6.augusta līdz 7.augustam plkst.23.59 EUR 18.00
 • Dalības maksa jāapmaksā uzreiz reģistrēšanās brīdī “MyFitness” mājaslapā vai kādā no “MyFitness” sporta klubiem.
 • Pēc reģistrēšanās dalībnieks 24 stundu laikā saņems reģistrēšanās apliecinošu dokumentu uz norādīto e-pastu.
 • Dalībnieki, kas nav MyFitness biedri, pēc reģistrēšanās saņems unikālo atlaižu kodu, lai iegūtu iespēju bezmaksas reģistrēties jebkurā “MyFitness” sporta klubā līdz 31.augustam.

6.Numuru un čipu izsniegšana

 • Sacensību numurus un čipus būs iespējams izņemt dažas dienas pirms starta MyFitness sporta klubā ( klubs tiks precizēts). Pēc numura izņemšanas Jūs uzzināsiet savu starta laiku.
 • Čips sacensību dalībniekam tiek nodots lietošanā.
 • Numurā tiks aktivizēts vienreizlietojamais čips.
 • Katrs laika kontroles čips ir unikāls un derīgs tikai tam dalībniekam, kuram tas izsniegts. To nekādā veidā nedrīkst mainīt, nodot citai personai vai pārdot.
 • Numurs ar laika kontroles čipu ir jāpiestiprina priekšā krūškurvim.
 • Čipam jābūt stingri piestiprinātam.
 • Distances laikā jāievēro sacensību rīkotāju norādītais maršruts un distances koridors.

7.Sacensību norise

 • Dalībniekiem katrā distancē tiek doti vairāki starti, atbilstoši pēc izsniegtajiem numuriem. Uzvar dalībnieks, kurš ātrāk ir veicis distanci kopvērtejumā.
 • Sacensības notiek marķētās trasēs ar MyFitness norobežoto lenti, nožogojumu un tiesneši atstarojošās vestes, kas norādīs pareizo virzienu vajadzības gadījumā.
 • Trasē darbosies ūdens pasniegšanas vieta (4km trasē viena ūdens vieta, bet 8km trasē divas ūdens pasniegšanas vietas).
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.
 • Šķēršļu skrējiena karte tiks publicēta vismaz nedēļu pirms pasākuma.
 • 4km distancē būs jāpārvar līdz 30 šķēršļiem.
 • 8km distancē šķēršļu skaits dubultojas.
 • Ja dalībnieks nespēs pievarēt kādu šķērsli,  tad rezultātam tiks  pieskaitītas soda minūtes.

8.Apbalvošana

 • Ar sacensību organizētāju un atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji distanču 4KM MYFITNESS MADNESS RACE, 8KM MYFITNESS MADNESS RACE kopērtējumā vīriešu un sieviešu konkurencē.
 • Balvas no MyFitness:
  • 1. vietu ieguvējiem bezmaksas pusgada abonements MyFitness sporta klubā un MyFitness produkti;
  • 2. vietu ieguvējiem bezmaksas trīs mēnešu abonements Myfitness sporta klubā un MyFitness produkti;
  • 3. vietu ieguvējiem 100 eiro MyFitness dāvanu karte.

9.Diskvalifikācija:

 • Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību;
 • Ja dalībnieks skrējiena laikā skriešanai izmanto naglenes, futbola bučus vai apavus ar jebkādiem citiem asumiem;
 • Par trases neveikšanu pilnā garumā vai neiekļaušanos sacensību kontrollaikā (2 h 30 min.)
 • Ja tiek izlaists trases posms – pārkāpjot pāri lentām un pārskrienot uz blakus ejošo trases posmu.
 • Lai izvairītos no šādiem sodiem, vēlams skrējiena laikā sekot līdzi tiesnešu norādījumiem.

10.Serviss:

 • Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošinās mantu glabātuvi un medicīnisko personālu, kurš sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
 • Mantu glabātuve būs pieejama tikai dalībniekiem, uzrādot sacensību numuru. Organizatori neuzņemas atbildību par atstāto mantu saturu.

11.Citi:

 • Ņemiet vērā, ka jūsu ekipējums (apģērbs, apavi) var tikt bojāts sacensību laikā.
 • Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.
 • Saglabājiet toleranci sacensību laikā. Palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņš nevar veikt šķērsli. Pēc tam cits dalībnieks palīdzēs Jums un neradīsies nekādi sastrēgumi pie sķēršļiem.
 • Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta grupās.
 • Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, pasākuma personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma teritorijas.
 • Aicinām visus būt prātīgiem un sagatavoties šim skrējienam. Trase ir pietiekami sarežģīta un vēl grūtāku to var padarīt laikapstākļi. Organizatori iesaka sekot līdzi laikapstākļiem un atbilstoši tiem apģērbties.

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Aizmirsāt paroli?

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?